Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sınav Tarihi Duyurusu

      375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 24.12.2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle eklenen geçici 23. maddesine ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan usul ve esasların yer aldığı 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ doğrultusunda;
      Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Müdürlüğümüzde görev yapan ve sürekli işçi kadrosuna geçmek için müracaatta bulunan adaylara yönelik olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz hizmet binası Çocuk Korosu Salonunda 06 Mart 2018 Salı günü saat 14.00’ de sınav yapılacaktır. Sınava katılacak adayların belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları rica olunur.