Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sınav Sonuç Listesi

        375 Saylı Kanun Hükmünde Kararnameye, 24.12.2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle eklenen geçici 23. maddesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenici tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan usul ve esasların yer aldığı 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ doğrultusunda, Valilik Makamının 24.01.2018 tarih ve 69284 sayılı onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonu tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Müdürlüğümüzde görev yapan ve sürekli işçi kadrosuna geçmek için müracaatta bulunan taşeron işçilerin sınavları 06.03.2018 tarihinde yapılmış olup yapılan sınavda başarılı bulunanların listesi aşağıda belirtilmiştir.

                              Sınav Sonuç Listesi  
                                   Sınav Sonuç Listesi