Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2020 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI

   27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.
   2020 yılında proje yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin en geç 21.10.2019 tarihine kadar, uygulama yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin ise en geç 31.12.2019 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


GEREKLİ BELGELER
Projeler İçin :
1- Yardım başvuru dilekçesi (EK-1)
2- T.C kimlik numarası beyanı
3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgileri
4- Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilanı
5- Taşınmaza ilişkin tescil kararı
6- Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi
7- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge
8- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor 
9- Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü
10- Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair imzalı taahhütname


Uygulamalar İçin İstenecek Belgeler
1-Yardım başvuru dilekçesi (EK-2)
2-T.C.kimlik numarası beyanı
3-Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi
4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilanı
5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı
6-Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri)
7-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi (tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı)
8-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge
9- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor  (inşaat maliyetlerine ilişkin)
10-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü

Başvuru dosyaları aslı ve sureti olarak 2 dosya olarak düzenlenmelidir.

İRTİBAT: Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Sabancı Kültür Sitesi No:78 41040 İzmit/KOCAELİ Tel: (0 262) 324 54 64 Faks: (0 262) 324 54 63

EK 1 : 2020 Proje Yardımı dilekçe (EK-1)
EK 2 : 2020 UYGULAMA Yardımı dilekçe (EK-2)
Sıkça Sorulan Sorular için linki tıklayınız: Sıkca Sorulan Sorular