Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SANATÇI TANITIM KARTI

SANATÇI TANITIM KARTI

Genel Müdürlüğümüzce, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge” gereğince, bu alanda çalışmalarını yürüten geleneksel el sanatkârlarına, halk müziği mahalli sanatçılarına, halk ozanları(âşıkları) ve şairlerine başvurdukları takdirde Genel Müdürlüğümüzce, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge”ye göre oluşturulan kurul kararları doğrultusunda, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezimize kayıtları yapıldıktan sonra  “Sanatçı Tanıtım Kartı” verilmektedir.

           İlgili Kurula katılım için Başvuru Formu ve şartları Genel Müdürlüğümüzün http://aregem.kulturturizm.gov.tradresinde yer almaktadır. Başvuruları Bakanlığımızın İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat :10 Emek-Çankaya/ ANKARA adresine posta yoluyla veya şahsen yapabilmektedir.

 

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit Kurulu Başvuru Şartları

  1. Başvuru formu. 
  2. Fotoğraf (2 Adet)
  3. Bilgi formu
  4. Geleneksel El Sanatları Sanatkarları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 15 dakikalık) dijital video kaydı (cd, dvd). Varsa, sanat durumunu gösteren belge örneği.          ( İcazetname, diploma, sertifika,  v.b.)
  5. Halk Ozanları (Âşıkları) ve Şairleri için; en az 10 adet imzalı şiir örneği.
  6. Halk Müziği Mahalli (Yöresel) Sanatçıları için; varsa, sanatını icra ettiğini gösterir sesli belge. (Kaset, Cd  v.b.)
  7. Geleneksel Tiyatro Sanatçıları için; Karagöz, Kukla, Meddah, Orta Oyunu sanatçıları için; icra ettikleri bir oyunun tamamını gösterir dijital video kaydı (cd, dvd).
  8. Kukla ve Karagöz Tasviri Yapımcıları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 10 dakikalık) dijital video kaydı (cd, dvd).

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit Kurulu Başvuru Formları