Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çayırova

ÇAYIROVA

Tarih: 
İzmit Körfezi’nin kuzey batı kesimine uzanan geniş düzlük ve çayırlık bir alana önceden beri Çayırova denildiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet’ in 3 Mayıs 1481 tarihinde düzenlediği bir sefer için 300 bin kişilik ordusuyla mola verdiği çayırlık alan diye vasıflandırdığı gibi Fatih’in otağının kurulduğu yer olarak da ifade edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet’ in ölüm yeri olan bu bölge Çayırova’ ya adını vermekle birlikte yeni statü ile Gebze İlçesi sınırları içerisinde kalmış, bölgenin güneyinde yer alan Çayırova-Yenimahalle olarak bilinen mahalleler Çayırova İlçesi sınırlarına dahil edilmiştir. Çayırova’ nın önemli yerleşim bölgelerinden biri olan Güzeltepe kesiminin kimin tarafından kurulduğu bilinmemekle birlikte ilk olarak Bizanslılar döneminde Hristiyan Rumlar tarafından o zamanlar adıyla Ak Kilise olarak isimlendirilen bu bölgeye daha sonra Osmanlı Türkleri göç etmiş. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, ismi Akse Köyü olarak değiştirilmiştir. Zamanla kalıntıları yok olan kiliseden adını alan Akkilise (bugünkü adıyla Akse) köyünün tarihi geçmişinin 500-550 yıl öncesine dayandığı anlaşılmaktadır.
Kültür ve Turizm: 2008 ilçe haline gelmiştir sosyal yaşamını ve ekonomik yaşamın iyi olduğu ülkelerden birisidir. Yaşam olarak zengin bir sosyal yaşama sahiptir. Ayrıca ilçede ticari hayatın canlı olmasına bağlı olarak göç alan ülkelerden birisidir modern bir şehir görüntüsüne sahiptir Bu nedenle insanların yaşamaktan keyif aldığı bir alandır doğal güzellikler yönünden zengin zengin tarihi eskiye dayanmayan ilçede daha çok doğal güzellikler göze çarpmaktadır Bu nedenle insanların yaşamaktan keyif aldığı mekanlardan birisidir diğer ilçeler arasında fazla gelişmesi ve Kocaeli’ nin sevilen ilkelerindendir.
Nüfus: Çayırova nüfusu 2016 yıl sonu verilene göre 122.460’ dır. Bu nüfus, 62.712 erkek ve 59.748 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,21 erkek, %48,79 kadındır. 

  • Çayırova
  • Çayırova
  • Çayırova