Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gebze

GEBZE

Tarih: 
Gebze' nin de içinde bulunduğu, Bitinya bölgesinin bilinen en eski tarihi, MÖ XII. yüzyıla kadar dayanır. Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki en önemli geçit yeri olan Kocaeli Yarımadası ya birçok ulusun yurdu ya da gelip geçtikleri, uygarlıklarından izler bıraktığı bir yer olmuştur. Bilinen ilk ulus göçünü de MÖ 12. yüzyılın başlarında Frigler yapmıştır. Boğaz yoluyla Yarımada'ya gelen Frigler, buradan Anadolu'ya dağılmışlardır. Bugün Gebze'nin olduğu yerde, MÖ 281-MÖ yıllarında Kral I. Nicomedes'in egemenliğindeki Bitinya Krallığı dönemindeki Dakibyza ve Libyssa adında yerleşmeler vardı. Bu yerleşim alanlarının araştırmalara konu olmasının en önemli nedeni ise, ünlü Kartacalı komutan Hannibal'ın krallık döneminde burada yerleşmiş olmasıdır. Hannibal, Zama Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra ülkesinde itibar görmemiş ve Bitinya Krallığı´na iltica etmek zorunda kalmıştır.Hannibal'ın mezarı Gebze TÜBİTAK Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. Evliya Çelebi 1640 yılında Gebze'ye yaptığı seyahatte 1000 kadar bağlı ve bahçeli eski tarz evin bulunduğunu söyler.
Kültür ve Turizm: Büyük sanayi kuruluşlarının yanında Gebze’de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE)bulunuyor. Kartacalı Komutan Hannibal’ın mezarı arkeolog-ressam Osman Hamdi Bey’in Müze-Evi ile Mimar Sinan’ın eseri Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Gebze’nin önemli tarihi eserlerindendir. Ballıkayalar Tabiat Parkı da İlçenin doğal güzelliklerini oluşturmaktadır. Deniz ulaşımı Gebze Eskihisar –Topçular (Yalova) arasında arabalı vapur seferleri ile yapılmaktadır. 
Nüfus: Gebze nüfusu 2016 yıl sonu verilene göre 357.743’ dür. Bu nüfus, 182.189 erkek ve 175.554 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,93 erkek, %49,07 kadındır.  

  • Ballıkayalar Vadisi
  • Eskihisar Kalesi
  • Gebze Kent Meydanı
  • Hannibal'ın Anıtı
  • Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi
  • Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi
  • Eskihisar Sahili